Broms- / Kopplingsrengöringsmedel 500ml, aerosol (MANNOL 9670)

Broms- / Kopplingsrengöringsmedel Innehåll [ml]: 500 - MANNOL (9670) köp lågt pris för VOLVO, VW, BMW, AUDI, MERCEDES-BENZ
MANNOL katalog
Artikelnummer: 9670
Broms- / Kopplingsrengöringsmedel
Detaljer
  • Innehåll [ml]: 500
  • Fatmodell: aerosol
  • Skick: Helt ny
Fara!
Extremt brandfarlig aerosol. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Misstänks kunna skada fertiliteten. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Mer
Dela VOLVO, VW, BMW, AUDI, MERCEDES-BENZ Broms- / Kopplingsrengöringsmedel Fatmodell: aerosol rabatt
0.0 - recensioner
65,99 kr**
52,79 kr
105,58 kr för 1 liter
inkl.25% moms, exkl. leveranskostnader
Över 100 varor i lager
FAQ
Bildelar-online.se
Fråga om Broms- / Kopplingsrengöringsmedel 9670 från MANNOL
På bildelar-online.se besvarar våra specialister gärna alla dina frågor

Fyll i de nödvändiga fälten innan du skickar din fråga

Ett chassinummer är en unik fordonskod som vanligen består av 17 tecken.Chassinummer finns integrerade i fordonets olika delar, på chassit, och på särskilda nummerskyltar, såväl som angivna i fordonets registreringsbevis, garanti, besiktningsintyg, samt i fordonets försäkring.

Ange ditt chassinummer så vi kan behandla ditt ärende snabbare
Kundbetyg och recensioner om Broms- / Kopplingsrengöringsmedel 9670 från MANNOL
Betygsätt oss
produktpris
produktkvalitet
förpackningskvalitet
Tillverkare
Garanti
  • MANNOL Broms- / Kopplingsrengöringsmedel 500ml, aerosol 9670 med PayPal betala
  • MANNOL Broms- / Kopplingsrengöringsmedel Skick: Helt ny 9670 med Visa betala
  • MANNOL Broms- / Kopplingsrengöringsmedel 9670 med Mastercard betala
  • Broms- / Kopplingsrengöringsmedel Fatmodell: aerosol (MANNOL, 9670) med Klarna betala
  • MANNOL Broms- / Kopplingsrengöringsmedel 9670 med Banköverföring betala
  • Broms- / Kopplingsrengöringsmedel (MANNOL, 9670) med Trustly betala